کد آگهی: 970
تاریخ ثبت: 1396/04/03
قیمت: 250,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: وکالت از سند مادر
مساحت: 10000
زیربنا:
مشاور: املاک آبادگران
موبایل: 09125099060
تلفن ثابت: 71-۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۰

10 هزار متر زمین دیوارکشی شده دارای آب