کد آگهی: 970
تاریخ ثبت: 1397/12/20
تعداد بازدید: 22
قیمت: 180,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: وکالت از سند مادر
مساحت: 10000
نام مالک: نادی
موبایل: 09126623954
تلفن ثابت: 09367437171

10 هزار متر زمین دیوارکشی شده دارای آب