کد آگهی: 970
تاریخ ثبت: 1397/12/20
تعداد بازدید: 107
قیمت: 180,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: وکالت از سند مادر
مساحت: 10000
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

10 هزار متر زمین دیوارکشی شده دارای آب