کد آگهی: 960
تاریخ ثبت: 1396/06/10
تعداد بازدید: 18
قیمت: 245,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 2450
نام مالک: فتحی
موبایل: 09335254374

2450 متر زمین آب و برق مصرفی جواز فنس کشی از جهاد کشاورزی