کد آگهی: 960
تاریخ ثبت: 1396/06/10
تعداد بازدید: 70
قیمت: 245,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 2450
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

2450 متر زمین آب و برق مصرفی جواز فنس کشی از جهاد کشاورزی