کد آگهی: 954
تاریخ ثبت: 1396/06/10
قیمت: 170,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: قولنامه
مساحت: 896
زیربنا:
نام مالک: حاتمی
موبایل: 09193617404
تلفن ثابت:

زمین 56 * 16 چهاردیواری و سند مادر قولنامه