کد آگهی: 921
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 1,000,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 400000
زیربنا:
نام مالک: قلندری
موبایل: 09365745535
تلفن ثابت:

40 هکتار زمین چهارسند 1/5 دانگ چاه آب 90 متری