کد آگهی: 904
تاریخ ثبت: 1396/03/05
قیمت: 120,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: قولنامه ای
مساحت: 4000
نام مالک: تشکری
موبایل:09189079545

4000 متر باغ انگور آب کانال ، برق 3 فاز