کد آگهی: 902
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 1,125,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
مساحت: 75000
نام مالک: گمینی
موبایل:09121271774

75 هزار متر زمین کشاورزی با سند شش دانگ