کد آگهی: 902
تاریخ ثبت: 1397/02/17
قیمت: 1,125,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 75000
زیربنا:
نام مالک: گمینی
موبایل: 09121271774
تلفن ثابت:

75 هزار متر زمین کشاورزی با سند شش دانگی