کد آگهی: 901
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 2500
زیربنا:
نام مالک: پرزپن
موبایل: 09125950565
تلفن ثابت:

2500 متر زمین کاربری کشاورزی سند شش دانگ در موقعیت نصب آب لوله کشی شهری