کد آگهی: 895
تاریخ ثبت: 1396/02/12
قیمت: 560,000,000
نوع فایل:
نوع ملک:
نوع کاربری:
نوع سند:
مساحت: 4000
زیربنا:
نام مالک:
موبایل: 09351354049
تلفن ثابت:

4000 متر باغ انشعابات کامل آب ، برق ، گاز 147 درخت میوه