کد آگهی: 872
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 21
قیمت: 845,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
مساحت: 6500
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

6500 متر زمین کشاورزی ، سند مشاع تک برگ در موقعیت آب ، برق و گاز قابل تفکیک به قطعات 1000 و 1500 متری