کد آگهی: 799
تاریخ ثبت: 1396/06/10
قیمت: 350,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 10000
زیربنا:
نام مالک: بارانی
موبایل: 09126802970
تلفن ثابت:

یک هکتار زمین 100 * 100 دارای چاه آب