کد آگهی: 797
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 80,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: مسکونی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 2875
زیربنا:
نام مالک: منتظری
موبایل: 09358625621
تلفن ثابت:

2875 متر زمین بر کوچه 8 متری