کد آگهی: 691
تاریخ ثبت: 1396/09/25
قیمت: 1,350,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: تک برگ
مساحت: 2264
نام مالک: شیخ پور
موبایل:09127069197

2264 متر باغ با سند شش دانگ تک برگ عرصه و اعیان