کد آگهی: 685
تاریخ ثبت: 1396/03/01
رهن: 90,000,000
اجاره: 9,000,000
نوع فایل: رهن و اجاره
نوع ملک: سوله
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند:
مساحت: 3870
زیربنا: 2420
نام مالک: شادنیا
موبایل: 09121671164
تلفن ثابت:

با 1000 متر محوطه بر جاده و دوکله 1200 متر سوله به ارتفاع 9 متر 800 متر سالن به ارتفاع 7 متر با 400 متر اداری 400 متر سالن به ارتفاع 7 متر با 50 متر محوطه و 20 متر اداری دوکله برخیابان دارای آب برق 300 آمپر و گاز