کد آگهی: 633
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 70,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1500
زیربنا:
نام مالک: شرقی
موبایل: 09121443398
تلفن ثابت:

١٥٠٠ متر زمين قطعه ٧٤٧ سند شش دانگى ( انتقال قطعى ) ابعاد ٦٠*٢٥