کد آگهی: 535
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 288,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 4800
نام مالک: اکبری
موبایل:09121766439

4800 متر زمین چهاردیواری دارای آب چاه ، برق و سند منگوله دار