کد آگهی: 529
تاریخ ثبت: 1396/05/22
قیمت: 750,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1000
زیربنا:
نام مالک: بخاریان
موبایل: 09128689011
تلفن ثابت:

1000 متر زمین در اندیشه در موقعیت نصب آب ، برق و گاز