کد آگهی: 526
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 625,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 12500
زیربنا:
نام مالک: افشاری
موبایل: 09126349925
تلفن ثابت:

12500 متر زمین 4 دیواری قدیمی دارای امکانات آب ، برق و گاز دارای مجوز و قابلیت وام