کد آگهی: 474
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت:
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1485
زیربنا:
نام مالک: تاجیک
موبایل: 09123834713
تلفن ثابت:

4 قطعه زمین از 1170 متر تا 1800 متر قولنامه ای معتبر از سند مادر ملک پدری از سال 57 دریک مجموعه به صورت کلی چهار دیواری می باشد.