کد آگهی: 363
تاریخ ثبت: 1396/03/03
تعداد بازدید: 21
قیمت: 625,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 2400
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

2400 متر زمین باسند6دانگ با تغییر کاربری با قابلیت وام و امکانات