کد آگهی: 362
تاریخ ثبت: 1396/03/03
قیمت: 300,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری:
نوع سند:
مساحت: 1000
زیربنا:
نام مالک: تهرانی
موبایل: 09300428170
تلفن ثابت:

1000متر زمین بایر دارای سندمادر