کد آگهی: 358
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت:
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 9000
زیربنا:
نام مالک: پری دخت
موبایل: 09121983139
تلفن ثابت:

9000متر زمین زراعی با وکالت از سند مادر قیمت توافقی این زمین واقع در دهمویز شهریار می باشد