کد آگهی: 349
تاریخ ثبت: 1396/03/02
قیمت: 230,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1750
زیربنا:
نام مالک: موسوی
موبایل: 09121383920
تلفن ثابت:

1750 متر زمین با سند 6 دانگ دارای آب ، برق ، گاز و سهمیه آب کشاورزی