کد آگهی: 331
تاریخ ثبت: 1396/09/23
قیمت: 255,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: سوله
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 255
زیربنا:
نام مالک: خانی
موبایل: 09101850520
تلفن ثابت:

255 متر کارگاه برق 3 فاز 50 آمپر 2 دانگ از 6 دانگ 160 متر سالن ارتفاع 3/5 متر و آب 10میلیون تومان پیش و 750 هزار تومان اجاره