کد آگهی: 33
تاریخ ثبت: 1396/07/22
قیمت: 5,500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 11000
زیربنا:
نام مالک: آرام
موبایل: 09193170597
تلفن ثابت:

11 هزار متر زمین با کاربری ( کشاورزی - صنعتی ) دارای 8 ساعت آب کشاورزی ، برق ، آب شهری ، گاز و تلفن دارای سند شش دانگ