کد آگهی: 307
تاریخ ثبت: 1396/05/22
قیمت: 280,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: وکالت از سند مادر
مساحت: 1000
نام مالک: هاشم خانی
موبایل:09378832727

1000متر باغ و 50 متر بنا سند وکالتی ، دارای آب و برق و آب کشاورزی ، محوطه سازی شده