کد آگهی: 30
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 2,500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 13500
نام مالک: صمیمی
موبایل:09126757769
تلفن ثابت: 55799616

13500 زمین با سند تک برگی با موقعیت صنعتی تجاری