کد آگهی: 247
تاریخ ثبت: 1397/02/25
قیمت: 150,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: گاوداری
نوع کاربری: دامداری
نوع سند: قولنامه ای
مساحت: 1500
زیربنا:
نام مالک: حسینی
موبایل: 09108612839
تلفن ثابت: 65792211

1500 متر گاوداری ، مجوز پروانه 65 راس گوشتی و با تمام امکانات کامل