کد آگهی: 235
تاریخ ثبت: 1396/09/24
تعداد بازدید: 90
قیمت: 126,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تاییده دهیاری
مساحت: 1575
نام مالک: رشیدی
تلفن ثابت: 77612839

1575 متر چهاردیواری با جواز 60 متر بنا یرایداری ، آب ، برق و گاز تا پای زمین در موقعیت نصب می باشند