کد آگهی: 231
تاریخ ثبت: 1396/07/10
رهن:
اجاره:
نوع فایل: رهن و اجاره
نوع ملک: گلخانه
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 4000
زیربنا:
نام مالک:
موبایل: 09123852027
تلفن ثابت: 22601981

4000 متر گلخانه با کلیه امکانات و شرایط عالی برای رهن و اجاره ، قیمت در هنگام بازدید