کد آگهی: 185
تاریخ ثبت: 1396/07/22
قیمت: 100,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1500
زیربنا:
نام مالک: عباس زاده
موبایل:
تلفن ثابت:

۱۵۰۰ متر زمین از قطعه تفکیکی 781 در شهرک ویلادشت درابعاد ۲۵ *۶۰ با سند شش دانگ و انتقال قطعی