کد آگهی: 1498
تاریخ ثبت: 1397/11/30
تعداد بازدید: 106
قابلیت معاوضه: ندارد
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 500
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

500 متر زمین امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند تک برگ