کد آگهی: 121
تاریخ ثبت: 1396/07/22
قیمت: 450,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: سوله
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 8000
نام مالک: محمدی
موبایل:09108724110

8هزار متر باغ میوه چهار دیواری 500 متر سوله به ارتفاع 3 متر ، آب ، برق و چاه آب