کد آگهی: 1143
تاریخ ثبت: 1396/07/22
تعداد بازدید: 46
قیمت: 1,000,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
مساحت: 5000
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

5000 متر زمین سند منگوله دار