کد آگهی: 1118
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 76
قیمت: 4,000,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 40000
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

40000 متر زمین آب ، برق و گاز در موقعیت نصب سند شش دانگ