کد آگهی: 1108
تاریخ ثبت: 1398/03/23
تعداد بازدید: 121
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1500
مشاور: نبی بارانی
موبایل: 09126654358
تلفن ثابت: 02165412070

1500 متر زمین چهاردیواری دارای سند مالکیت تک برگ