کد آگهی: 1054
تاریخ ثبت: 1396/07/22
قیمت: 96,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 1200
زیربنا:
مشاور: املاک آبادگران
موبایل: 09125099060
تلفن ثابت: 71-۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۰

1200 متر زمین کشاورزی به شماره قطعه 236 سند تک برگ آب ، برق و گاز