کد آگهی: 1036
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 187,410,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 6247
مشاور: املاک آبادگران
موبایل: 09369334209
تلفن ثابت: 71-۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۰

6247 متر زمین کشاورزی سند مالکیت تک برگ