کد آگهی: 1036
تاریخ ثبت: 1396/07/22
قیمت: 187,410,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 6247
زیربنا:
مشاور: املاک آبادگران
موبایل: 09125099060
تلفن ثابت: 71-۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۰

6247 متر زمین کشاورزی با سند