وی تصریح کرد: میانگین قیمت اجاره امسال بیش از 20 درصد نخواهد بود و با توجه به قیمت خرید و فروش این میزان اجاره پایین تر از میزان تورم است.
عقبایی با اشاره به اینکه دولت باید طرح ها و بسته های پیشنهادی بازار مسکن را عملیاتی کند، گفت: ساخت مسکن استیجاری و همچنین افزایش تسهیلات خرید و فروش نباید تنها در حد حرف باقی بماند؛ بلکه تنها راهکار بهبود وضعیت بازار مسکن ساخت واحد های استیجاری است.
نایب رئیس اول اتحادی املاک استان تهران درباره وضعیت بازار خرید و فروش مسکن گفت: به نظر نمی رسد که امسال تا پایان تابستان قیمت ها در حوزه خرید و فروش تغییری داشته باشد، زیرا که سال گذشته قیمت مسکن رشد 100 درصدی داشته است، بنابراین با توجه به ثبات در شرایط اقتصادی کشور قیمت ها تا پایان نیمه اول سال تغییری نخواهد داشت.
وی به بازار واحد های تجاری هم اشاره کرد و گفت: در بازار واحد های تجاری در برخی از مناطق با قیمت های بسیار نجومی خرید و فروش می شود که مهم ترین دلیل آن مربوط به بورس بودن منطقه و یا پا خور بودن آن است، بنابراین ممکن است در برخی از مناطق جنوبی تهران قیمت یک واحد تجاری بسیار بیشتر از یک واحد تجاری در منطقه شمال تهران باشد.