500 متر باغچه با 50 متر بنا آب برق غیر قانونی و دارای قولنامه می باشد
قیمت: 130,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 205 باغ و باغچه

4800 متر کارخانه بتن سازی دارای چاه آب و جواز فروش بتن
قیمت: 4,000,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 253 صنعتی

2500 متر زمین کاربری کشاورزی سند شش دانگ در موقعیت نصب آب لوله کشی شهری
قیمت: 500,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 901 زمین زراعی

4600 متر زمین در قپچاق ملارد 3 بر خیابان اصلی با سند منگوله دار
قیمت: 368,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 568 زمین زراعی

1800 متر زمین در قبچاق ملارد دو کله با سند شش دانگ و در موقعیت نصب آب ، برق و گاز
قیمت: 180,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 669 زمین زراعی
صفحه 1 از 1