38 متر مغازه با کاربری تجاری 4 متر بر ، 15 متر بالکن سند آزاد
قیمت: 494,000,000 تومان
رهن: 30,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 1451 تجاری
صفحه 1 از 1