160 متر بر اسفالت آب شهری در دست اقدام
قیمت: 650,000,000 تومان

  • شهریار ، یوسف آباد صیرفی
  • کد: 853 زمین زراعی

6500 متر زمین کشاورزی ، سند مشاع تک برگ در موقعیت آب ، برق و گاز قابل تفکیک به قطعات 1000 و 1500 متری
قیمت: 845,000,000 تومان

  • شهریار ، یوسف آباد صیرفی
  • کد: 872 زمین زراعی

2400متر زمین در موقعیت ویلایی باسند مادر منگوله دار
قیمت: 550,000,000 تومان

  • شهریار ، یوسف آباد صیرفی
  • کد: 345 مسکونی
صفحه 1 از 1