10000 متر زمین دیوار کشی شده با کاربری باغ و با سند تک برگ عرصه و عیان قواره این زمین به صورت سه بر می باشد ، آب ، برق و گاز در موقعیت نصب
قیمت: 1,500,000,000 تومان

  • شهریار ، کهنز
  • کد: 298 زمین زراعی

7400 متر زمین هفته ای 6 ساعت آب
قیمت: 1,628,000,000 تومان

  • شهریار ، کهنز
  • کد: 903 زمین زراعی
صفحه 1 از 1