2500 متر زمین کاربری کشاورزی سند شش دانگ در موقعیت نصب آب لوله کشی شهری
قیمت: 500,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 901 زمین زراعی

4600 متر زمین در قپچاق ملارد 3 بر خیابان اصلی با سند منگوله دار
قیمت: 368,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 568 زمین زراعی

1800 متر زمین در قبچاق ملارد دو کله با سند شش دانگ و در موقعیت نصب آب ، برق و گاز
قیمت: 180,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 669 زمین زراعی
صفحه 1 از 1