255متر زمین ، 2واحد مسکونی با سند تک برگ ، کنتور برق 3 فاز اختصاصی ، برق اختصاصی

  • شهریار ، فرارت
  • کد: 1247 مسکونی

6247 متر زمین کشاورزی با سند
قیمت: 187,410,000 تومان

  • شهریار ، فرارت
  • کد: 1036 زمین زراعی

2400 متر زمین باسند6دانگ با تغییر کاربری با قابلیت وام و امکانات
قیمت: 625,000,000 تومان

  • شهریار ، فرارت
  • کد: 363 صنعتی
صفحه 1 از 1