1000 مترزمین ، دارای قولنامه از سند مادر و کد رهگیری
قیمت: 50,000,000 تومان

  • شهریار ، خادم آباد
  • کد: 1083 زمین زراعی

2030 متر زمین چهاردیواری با مجوز تالار سند 6 دانگ آب ، برق ، گاز جدول کشی شده
قیمت: 1,218,000,000 تومان

  • شهریار ، خادم آباد
  • کد: 982 تجاری

3600مترزمین چهاردیواری با کاربری آموزشی 1700متر پایان کار برق 100 آمپر
قیمت: 2,000,000,000 تومان

  • شهریار ، خادم آباد
  • کد: 347 آموزشی
صفحه 1 از 1