1500 متر زمین در بکه شهریار با سند شش دانگ و زیر قیمت منطقه
قیمت: 150,000,000 تومان

  • شهریار ، بکه
  • کد: 1171 زمین زراعی

4 قطعه زمین از 1170 متر تا 1800 متر قولنامه ای معتبر از سند مادر ملک پدری از سال 57 دریک مجموعه به صورت کلی چهار دیواری می باشد.

  • شهریار ، بکه
  • کد: 474 زمین زراعی
صفحه 1 از 1