2500 متر زمین کشاورزی سند 6 دانگ
قیمت: 675,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1071 زمین زراعی

4900 متر زمین فنس کشی شده با مجوز شهرداری به همراه طرح توجیهی اخذ موافقت اصولی از سازمان های ذیل فرهنگی و گردشگری استان تهران امکانات آب و برق در موقعیت ملک ، سند شش دانگ

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1473 مسکونی تجاری
صفحه 1 از 1