2 هکتار زمین در ابعاد 20 ^ 100 دارای مجوز دیوار کشی انشعابات در موقعیت ملک سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 6,500,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 1505 مسکونی
صفحه 1 از 1