40 هکتار زمین چهارسند 1/5 دانگ چاه آب 90 متری
قیمت: 1,000,000,000 تومان

  • ملارد ، اخترآباد
  • کد: 921 زمین زراعی
صفحه 1 از 1