10000 متر باغ با درختان قدیمی
قیمت: 1,050,000,000 تومان

  • ملارد ، مهرچین
  • کد: 1041 باغ و باغچه

1000 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه و سهمیه آب ، برق ، آب و گاز در موقعیت نصب
قیمت: 160,000,000 تومان

  • ملارد ، مهرچین
  • کد: 197 باغ و باغچه

1000 متر باغچه با درختان میوه سهمیه آب 4 دیواری دارای سند شش دانگ دارای آب ، برق ، گاز در موقعیت نصب
قیمت: 160,000,000 تومان

  • ملارد ، مهرچین
  • کد: 80 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1